توضیحات محصول

طبق آزمایشات بالینی انجام شده و گزارش کمپانی FORAMEN اسپانیا ، استفاده از دهانشویه ، بعد از هر بار مسواک زدن ، خطر پوسیدگی را از بین می برد …

فرمول تخصصی دهانشویه خارجی فورامن با دسترسی آسان به فضاهای بین دندانی با خطر ابتلا به پوسیدگی را از بین برده و سبب حصول اطمینان  کامل از بهداشت دهان و دندان می شود …